Sedmá generace

Sedmá generace 4/2004

Divoký odsun brněnského nádraží

Je veřejným tajemstvím, že nové nádraží má stát uprostřed aktivní záplavové zóny řeky Svratky.

30. dubna 2004 /

Strach, smrt a technologie

V roce 1985 (v českém překladu o dvanáct let později) se objevila na pultech knihkupectví pozoruhodná kniha Dona DeLilla Bílý šum. Autor zachycuje společnost, která se vyspělými technologiemi a neustálým stupňováním spotřeby snaží marně překřičet svůj strach ze smrti. „Téměř neslyšitelný zvuk věcí v pohybu, v bezchybném, neúnavném a neviditelném fungování kdesi v pozadí; zvuk neustálého vyrábění a spotřebovávání — to vše jsou zvuky nesrozumitelného jazyka technologické společnosti, mentálního a informačního smogu — bílého šumu.“

29. dubna 2004 /

Skeptický environmentalista

Bjorn Lomborg svou knihou Skeptický environmentalista: Měření skutečného stavu světa nesporně vyvolal velký rozruch. Na celém případu nejsou zajímavé ani tak polemiky s jeho názory, ale spíš politický kontext sporu o serióznost Lomborgova díla. „Väčšina z temer 3000 citácii sa odvoláva na novinové články alebo na sekundárne zdroje. Odvolávok na primárne vedecké štúdie uverejnené v rešpektovaných recenzovaných časopisoch je minimum a navyše sú jednostranne vyberané.“

28. dubna 2004 /

Duch harémismu stále obchází českými zeměmi

„Česká kotlina má svoje specifika, jak by řekli bratři Slováci. Taková neexistují ani na Východě, ani na Západě. Češi a Češky nejsou pokorní vůči Bohu ani vůči autoritám, jsou to smějící se bestie, kterým není nic svaté. Ačkoliv jsme demokratičtí plebejci, nejsme demokrati. Ani východní pokora, ani západní osvěta. Ani ryba, ani rak. Český chlapec není společenským tlakem nucen k zásadě, že ženy jsou mu na roveň postavené, česká holka žije v domnění, že by se před samečky znemožnila, kdyby chtěla být rovnoprávná.“ Olga Sommerová je významná česká režisérka dokumentárních filmů se sociální tématikou.

27. dubna 2004 /
Sedmá generace 5/2019 vyjde v 2. polovině října.