Petice

22. října 2012 /

 • Stopka chození do lesů u řeky Moravice. Téměř 300 hektarů oplocených lesních pozemků v údolí řeky Moravice může skončit jako obora — tedy bez přítomnosti turistů a houbařů. Příjemce miliardových státních zakázek Jindřich Grosser zde chce nerušeně provozovat intenzivní lov nepůvodních druhů býložravé zvěře. Přitom právě v těchto dnech se ukazuje, jak důležitý je volný přístup do přírody pro širokou veřejnost. Nejde bohužel o ojedinělý případ. Další problematické „skupování“ a uzavírání lesů a přírody pro veřejnost najdete na hnutiduha.cz v sekci Pro média, Tiskové zprávy.
 • Hlas za planetu. Vyzvěte světové vůdce, aby podnikli urgentní kroky k ochraně a obnově přírody. Petice Hlas za planetu bude představena na hlavních globálních konferencích (snad) koncem roku. Viz earthhour.org/voice.
 • Propojení tří hlavních evropských měst. Ne hned, ale v roce 2022. Přidejte svůj hlas pro obnovu nočního vlakového spojení Evropou, a sice otevření linky Paříž-Brusel-Berlín, která fungovala do roku 2014. Petici najdete na change.org.
 • Zhůří si na čas oddechne. Správa NP Šumava prohrála soud s developerem Romanem Kreuzigerem o právoplatnost prodeje pozemků na Zhůří, kde podnikatel plánuje výstavbu. Dobrou zprávou ale je, že plzeňský krajský úřad vydal závazné nesouhlasné stanovisko, kterým ukončil proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) tohoto projektu. Není to definitivní záchrana, developer oznámil, že přijde s dalším projektem; zatím má však Zhůři klid. Je to velký úspěch, kterému pomohli všichni, kdo podali připomínky či podepsali petici, o které jsme tady dříve informovali.
 • Zastavte lov vlka na Slovensku. Téměř třicet ochranářských organizací žádá ministerstvo zemědělství a životního prostředí o zákaz lovu vlka obecného na Slovensku, určení nulové kvóty pro další sezóny lovu a zařazení vlka mezi celoročně chráněné živočichy, podobně jako je tomu u nás. Od roku 2000 usmrtili myslivci na Slovensku legálně více než 1760 vlků. Petici najdete na tady.
 • Rumunští medvědi zachráněni. Díky 35 tisícům podpisů, které nashromáždilo WWF Rumunsko, zůstávají medvědi dál přísně chráněným druhem. Podařilo se tak přesvědčit rumunské poslance a poslankyně, kteří měli na stole podzimní pozměňovací návrh zákona ze senátu, navrhující zavést takzvané „preventivní kvóty“.
 • Mobilní aplikace pro hlášení nezákonné těžby. Takovou aplikaci vyvíjí WWF Bulharsko, jelikož dostává od veřejnosti každý měsíc desítky hlášení o nelegální těžbě v tamních lesích. V důsledku nelegální těžby dřeva se v Bulharsku ročně ztratí 2,5 miliony kubíků dřeva, což činí zhruba třetinu celkové roční produkce dřeva v této zemi. Novinky o českých lesích a zákonných opatřeních můžete dále sledovat na stránkách Hnutí DUHA.
 • Švédsko v režii ekozemědělců a biopotravin. Švédská vláda potvrdila cíl hospodařit do roku 2030 na 30 procentech půdy v režimu ekologického zemědělství. K dnešnímu datu je podíl takto obhospodařované půdy o 10 % nižší. Vláda dále potvrdila, že chce, aby 60 procent potravin (oproti dnešním asi 35 procentům) ve veřejných kuchyních pocházelo v roce 2030 z ekologické produkce.
 • Norský soud řekl ano ochraně klimatu. Norský odvolací soud uznává právo současných i budoucích generací na zdravé životní prostředí, přičemž toto právo podle něj zahrnuje také povinnost zohlednit emise ze spalování norské ropy, ať už se to stane kdekoli. Jedná se o důležité vítězství v boji za právo na zdravé životní prostředí vetknuté do norské ústavy. Norsko je sedmým největším vývozcem emisí na naší planetě a tyto emise skleníkových plynů desetinásobně přesahují emise z domácí výroby.
 • Stop greenwashingu ropných gigantů. Podpořte výzvu Greenpeace, která říká NE greenwashingovým reklamám ropných společností, jako je British Petrol, která právě spustila obří billboardovou a online kampaň. Můžete začít třeba tím, že si v internetovém prohlížeči zakážete zobrazovat tyto typy reklam nebo zamíříte na stránky Greenpeace a podpoříte jejich výzvu: greenpeace.org.uk/page/s/no-space-for-oil-ads.
 • Kosmonosy mizí pod stavbami hal. Pole v okolí Mladé Boleslavi mají opět ustoupit průmyslu: Škodovka plánuje vystavět čtyři logisticko-montážní haly v katastru města Kosmonosy. Na stránkách www.nasekosmonosy.cz a také na petičních místech přibývají stovky podpisů pod petici, která upozorňuje na negativní dopady tohoto projektu na životní prostředí, zvýšenou dopravní zátěž, zhoršené podmínky pro vsakování vody a v neposlední řadě na odliv kvalitní zemědělské půdy v případě, že bude výstavba schválena.
 • Dárky přírodě. Přejete-li si dostat na Vánoce něco nehmotného, můžete svým blízkým dát tipy na několik iniciativ, jejichž podporou se společně zasadíte o uchování přírodní rozmanitosti. Jednou z nich jsou www.darkyprirode.cz od Hnutí Brontosaurus. Je libo budka, hmyzí hotel, vyčištěná studánka, nové (listnaté) stromy nebo domek pro ježka?
 • Rozšířená místa pro přírodu. Darovací certifikáty nabízí tradičně i Český svaz ochránců přírody: sbírka Místo pro přírodu zachraňuje kousky vzácné přírody, tentokrát je na výběr kousek pralesa v Bílých Karpatech, květnaté louky, podmáčeného rašeliniště či mokřadu. Na výběr jsou i orchidejové a pralesní exkurze, viz mistoproprirodu.cz/darovacicertifikaty.
 • Sedmogenerační a duhové Vánoce. Sedmá generace se tentokrát rozhodla podpořit spolek Arnika a záchranu květin, jako jsou ladoňky, len či hvězdnice, vizcz/darek-pro-prirodu. S Hnutím DUHA pak již tradičně pomůžete českým (a moravským) lesům: darce.hnutiduha.cz/vanoce. Děkujeme.
 • Penziony, nebo příroda Zhůří? Zastavte betonování netknutého místa s cennými loukami v Národním parku Šumava, nedaleko Horské Kvildy. Investor schovává svůj záměr pod pojem ekofarma, která však nemá ve vztahu k ochraně přírody žádnou přidanou hodnotu, a naopak naruší krajinný ráz. Šest organizací a spolků zabývajících se ochranou přírody v národním parku a celá řada jednotlivců proto podala připomínky v rámci procesu posuzování vlivu tohoto záměru na životní prostředí EIA. Podpořit přírodu ve Zhůří můžete i vy zde.
 • Zachování vzrostlých stromů v Otrokovicích. I když se statné stromy kácejí na mnoha místech, svou petici mají ty v Otrokovicích, na jejichž místě má stát cyklostezka. Petici můžete podepsat tady.
 • Odpad je poklad. Třídit a kompostovat bioodpad by mělo být samozřejmostí. Výzva Hnutí DUHA žádá vládu a parlament, aby zajistil možnost třídit bioodpady v místě bydliště pro všechny domácnosti, aby se zvýšily poplatky za skládkování, a zvýhodnila se tak recyklace a kompostování na úkor skládkování, a do třetice aby byla zavedena třídicí sleva z poplatků pro obce, které motivují občany k třídění. Podepsat výzvu můžete na www.odpadjepoklad.cz.
 • Ukončeme osvobození leteckých pohonných hmot od daní. Vyzvěte Evropskou komisi, aby členským státům EU navrhla zavedení daně z leteckých pohonných hmot (leteckého petroleje). Odvětví letecké dopravy využívá daňových výhod, přestože se stále více podílí na emisích skleníkových plynů. Zatímco ekologičtější alternativy letecké dopravy podléhají vysokému zdanění, letecké pohonné hmoty zůstávají v Evropě nadále nezdaněny a členské státy neukládají DPH ani na letenky, což z letecké dopravy činí čím dál tím atraktivnější způsob dopravy. Zdanění leteckého petroleje by EU umožnilo výrazně navýšit financování ekologičtější mobility. Podpořte tuto celoevropskou iniciativu na https://eci.ec.europa.eu/008/public/.
 • Už nelétám. Zůstaňte na Zemi! Českou obdobu evropské petice spustil v podobě manifestu Ekologický institut Veronica. Na celém světě za necelých 30 let vzrostl počet cestujících v letecké dopravě z 1 miliardy v roce 1990 na 4,3 miliardy v roce 2018. V průměru každých 0,7 sekund startuje někde letadlo. Manifest navrhuje přehodnotit náš vztah k místům „jinde“ a k cestování. Kultu rychlosti vzdoruje chválou pomalosti a cestováním blíže domovu. A pokud se chceme dostat dále, udělat si čas na pomalou cestu na kole, pod plachtami nebo pěšky. Manifest si můžete přečíst a podepsat na www.neletam.cz.
 • Spalovna odpadů Opatovice. Plán na stavbu spalovny v Opatovicích nad Labem znovu ožívá. Původní, zhruba patnáct let starý projekt se pod vlivem masivního odporu místních a nedostatku financí podařilo po několika letech zastavit. Počítal se spalováním komunálního odpadu v takzvaném zařízení na energetické využití odpadu s kapacitou kolem 100 tisíc tun ročně. To se nyní opakuje. Elektrárny Opatovice tímto způsobem plánují částečně nahradit dva ze šesti uhelných bloků, které se chystají v roce 2021 odstavit. Více sledujte na www.arnika.org.
 • Zastav smrad z Počerad! Společná kampaň Hnutí DUHA a Greenpeace, která vyzývá vládu a dozorčí Radu ČEZu, aby uhlobaronovi Pavlovi Tykačovi neprodala elektrárnu Počerady, kterou by provozoval další desítky let. K výzvě se můžete připojit na smradzpocerad.cz.
 • Slunce nad Španělskem. Španělská vláda schválila nové předpisy o spotřebě energie z obnovitelných zdrojů, které pomohou jejich rozkvětu. Poslední čtyři roky ve Španělsku fungovala takzvaná daň ze slunce nastavená předchozí vládou, která majitelům solárních panelů zpoplatňovala přístup k elektrické síti. Nyní budou bytové domy moci vyrábět vlastní elektřinu z obnovitelných zdrojů. Vyhláška je jednou z řady dalších politik v oblasti klimatu ve Španělsku včetně závazku kompletně přejít na elektřinu z obnovitelných zdrojů do roku 2050, a je vítězstvím španělských Přátel Země i tisíců aktivních občanů.
 • Slepice do klece nepatří. Přidejte se k výzvě Obránců zvířat, která chce ještě letos zakázat klecový chov slepic. V Rakousku, Německu, Švýcarsku a dalších státech už je chov slepic v klecích zakázaný. Více na zakazkleci.cz.
 • Země bez glyfosátu. Podpis k petici požadující po třech ministrech české vlády, aby se zasadili za zákaz používání glyfosátu v zemědělství, městském prostředí a na všech venkovních prostranstvích a za zákaz jeho volného prodeje pod značkou Roundup a pod jakýmikoli jinými značkami, můžete připojit na https://www.petice24.com/zem_bez_roundupu.
 • Včely v Německu začínají bzučet. Dobré zprávy z Německa – 1,7 milionů lidí podpořilo petici německých Přátel Země (BUND Naturschutz) za zemědělství ohleduplnější ke včelám a přírodě. Petice požaduje např. ochranu remízků a stromů, zákaz aplikace postřiků do vzdálenosti 5 metrů od vodních toků a do roku 2030 30 % zemědělství v režimu eko. Díky této obrovské podpoře by mohla mít kampaň reálný dopad jak na německé zemědělství, tak i na to české – Německo má např. důležitý hlas ve vyjednávání dotační politiky pro celou EU.
 • We move – za lepší dotační podporu udržitelného zemědělství. Vyzvěte Evropský parlament k reformě Společné zemědělské politiky (CAP), především pak, aby přestal dotovat průmyslové zemědělství. Více na https://act.wemove.eu/campaigns/industrial-farming.
 • Voda pro každého. Vyzvěte předsedu vlády Andreje Babiše, aby respektoval stanoviska odborníků k péči o životní prostředí, půdu a vodní zdroje a aby diskuse o nastavení podmínek čerpání veřejných prostředků ze zemědělských dotací byla transparentní a zohledňovala požadavky ze Společného prohlášení odborníků k péči o půdu a vodní zdroje v České republice. Zamiřte na https://vodaprokazdeho.cz/petice/ a přidejte se také.
 • Proti navyšování zisků soukromých znečišťovatelů dotacemi z veřejných prostředků. Přidejte se k hromadné připomínce Priatel Zeme a Greenpeace Slovensko, aby Slovensko dodržovalo princip „znečišťovatel platí“ – základní prvek evropské environmentální legislativy – ekoforum.sk/peticia/znecistovatelia.
 • Nezákonná výstavba dálnice v údolí řeky. Přátelé Země v Bulharsku (Za Zemiata) bojují proti připravujícímu se projektu zastavění vzácného údolí Kresna Gorge dálnicí, která měla být původně pod povrchem země. Mezinárodní tlak je nyní směřován na 1. místopředsedu Evropské komise. Petici najdete na https://act.wemove.eu/campaigns/Save-Kresna-Gorge.
 • Nedusme se. Vyzvěte prostřednictvím Hnutí DUHA vládu ČR, aby motivovala veřejnost a pomohla lidem zbavit se závislosti na uhlí a zastaralých kotlích a umožnila nám všem žít v čistším prostředí. Zejména chudým rodinám či seniorům je potřeba pomoci se získáním dotace na moderní kotel či tepelné čerpadlo i s nákupem čistšího paliva. Naopak poplatky z vytěženého uhlí a energetickou daň je nutné zvýšit. Více na www.nedusmese.cz.
 • Fotopetice proti TIAA. TIAA je jeden z největších amerických investorů, kteří podporují odlesňování tropických deštných pralesů přes investice do společností, které mají zájem na těchto místech pěstovat palmu olejnou. Instrukce, jak dát vědět, že se vám toto chování nelíbí, najdete na www.foe.org/tiaa-photo-petition/.
 • Vraťme život do krajiny. Petice ornitologů a myslivců za život v krajině. Ta vymírá vinou příliš intenzivního hospodaření – mizí sýčci, skřivani, koroptve, motýli, zajíci. Napište ministrovi zemědělství o pestrou krajinu: birdlife.cz/petice-za-krajinu
 • Za lepší podmínky evropského zemědělství. I na celoevropské úrovni jsou vyzýváni ministři zemědělství jednotlivých států: Tzv. good food good farming kampaň vznikla z iniciativy více než 80 uskupení včetně sedmi členů evropských Přátel Země (včetně Hnutí DUHA). Vyžadují tak výraznou změnu CAP – společné zemědělské politiky.
 • Cirkusy bez zvířat zastavila Komora veterinárních lékařů ČR. Po odevzdané petici se 14 tisíci podpisy a podporou více než 40 organizací vypadalo, že je u nás na spadnutí konec zvířat v cirkusech. Vyjádření veterinářů však opět tento krok zastavilo a schválilo využívání zvířat v cirkusech. Sledovat aktuality v kampani a podepisovat se můžete stále na www.cirkusybezzvírat.cz.
 • Petice za přijetí opatření proti násilí na ženách. Vyzvěte Parlament ČR k bezodkladnému přijetí „Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“. Česká republika je totiž mezi posledními státy, které zatím odmítají úmluvu podepsat. Amnesty International proto ve spolupráci s dalšími organizacemi, které usilují o ochranu práv žen, iniciovala kampaň „Stop násilí na ženách“. Více na amnesty.cz/case/ratifikace-istanbul.
 • Pusťte kanál Dunaj-Odra-Labe k vodě. Zelení spustili sběr podpisů pod petici proti výstavbě kanálu Dunaj-Odra-Labe. Kanál by vedl k výraznému poklesu počtů rostlinných i živočišných druhů, těžce by narušil přirozený rozklad organických látek a přirozené schopnosti půdy. Petici pro Úřad vlády za smysluplnější opatření proti suchu podepisujte na zeleni.cz/petice-sucho.
 • Obrana tisíciletého lesa u Hambachu. Němečtí Přátelé Země (BUND) bojují proti kácení zbytků pralesa poblíž Kolína nad Rýnem kvůli pokračování povrchové těžby uhlí firmou RWE. Více na stop-kohle.de/english/, podpisy můžete přidat na aktion.bund.net/save-hambach-forest nebo www.hambach.cz.
 • Malé vítězství pro kodaňskou přírodu. Dánská přírodní oblast Amager fælled v Kodani nebude nakonec v původně plánovaném rozsahu zastavěna. 50 tisíc lidí podepsalo petici směřovanou dánské společnosti na ochranu přírody, aby se území jako poslední kousek původní přírody dánské metropole nezastavělo dvěma tisíci bytů. Politici následně rozhodli o zmenšení projektu z 18 na 11 hektarů a jeho územní posun. Nový plán však stále leží na chráněném území. Za záchranu území se zasazují dánští Přátelé Země spolu s dalšími organizacemi.
 • Proti množírnám psů. Zasaďte o to, aby byla přijata zásadní opatření proti rozmachu takzvaných psích množíren, tedy zákon, který stanoví přesné minimální parametry pro chovy psů s respektem k jejich pohybovým, sociálním a zdravotním potřebám, přísný dohled nad plněním registrační povinnosti chovatelů a efektivní kontrolní činnost Státní veterinární správy bez předchozího ohlášení. Více na obrancizvirat.cz/petice/.
 • Hlava na hlavě. Nesehnutí spustilo kampaň odhalující utajovanou tvář potravinového průmyslu — velkochovy. Petice na www.hlavanahlave.cz vyzývá Evropskou komisi, aby navrhla opatření rušící klecové chovy. Na webu najdete také mapu se současnými intenzivními chovy zvířat v České republice.
 • Metropolitní plán Prahy. Právě tento dokument bude muset dostát velkých změn. Postavili se proti němu občané, občanské spolky, památkáři, architekti, urbanisté, ekologové a především většina městských částí. Ti všichni plánu vytýkají úbytek parků, veřejné vybavenosti, zahušťování zástavby a možnost stavět budovy vyšší než stávající domy v okolí. Jejich připomínky jsou v souladu s výhradami, na něž upozorňuje i spolek Arnika od zveřejnění plánu. Připomínky může zaslat každý přes www.zmenyprahy.cz.
 • Krok směrem k čistějšímu ovzduší. Posun k lepšímu zaznamenalo ovzduší – tedy konkrétně Program zlepšování kvality ovzduší z pera ministerstva životního prostředí, o jehož přepracování rozhodl Nejvyšší správní soud. Větší konkrétnost a termíny by se tak měly objevit i v programech pro Ostravu, Prahu, Ústecko a Brno. Více sleduje organizace Frank Bold Society, www.frankbold.org.
 • Stop sečení srnčat. Podle odhadů zemře ročně kvůli sečení na 60 tisíc srnčat. Zemědělci a myslivci často neohlašují termíny sečení, a zvířata tudíž nejsou chráněna před krutou smrtí. Více na stopsecenisrncat.cz. Organizuje platforma8.org.
 • Návrat lososů. Ještě nedávno lososi běžně obývali české řeky. Intenzivním lovem, stavbami vodních děl a znečišťováním však člověk tyto původní říční obyvatele vyhubil. Nyní lososi dostávají díky adoptivním rodičům druhou šanci. Do projektu Správy Národního parku České Švýcarsko se můžete zapojit na navratlososu.cz.
 • Mantinely demokracie. Výzva pro vládu i opozici, aby dodržovaly zásady demokratického vládnutí, základní demokratické a ústavní principy. K respektování těchto mantinelů vyzvaly všechny polické představitele Frank Bold a iniciativa Rekonstrukce státu, hlídat je však musí v první řadě občané. Sledujte kroky vlády na mantinelydemokracie.cz.
 • Milion chvilek. Tuto petici proti premiéru Andreji Babišovi už podepsalo 250 tisíc lidí. Doprovázejí ji veřejné akce, sledovat je můžete na milionchvilek.cz.
 • Živé Labe. Přidat se můžete také k výzvě ministrům, poslancům, senátorům a předsedovi vlády, aby podpořili ochranu cenného území řeky Labe, a hlasovali tak proti všem návrhům staveb zvyšujícím splavnost Labe, především na výstavbu jezu u Děčína, který by zničil tamní křehký ekosystém. Více na www.zivelabe.cz.
 • Spalovna odpadů u Mělníka. V areálu hnědouhelné elektrárny Mělník se společnost ČEZ chystá vybudovat velkokapacitní spalovnu komunálních odpadů o celkové kapacitě 320 tisíc tun odpadů ročně. Spalovna je údajně nutná kvůli zákazu skládkování odpadů od roku 2024, třetina původní hmotnosti spalovaných odpadů se však stejně bude skládkovat i nějakou dobu poté. Stejné redukce hmotnosti by se dalo dosáhnout i účinnějším tříděním, recyklací a předcházením vzniku odpadů. Petici Arniky proti výstavbě spalovny najdete na arnika.org/spalovna-melnik.
 • Antigolfový zápas. Chorvatští Přátelé Země Zelená Akcija čelí obvinění u soudu — konkrétně od holandských developerů, kterým roky brání vystavět na nedotčeném chorvatském pobřeží u Dubrovníku golfová hřiště. Firma se rovněž soudí se státem. Více najdete zde.
 • Zachraňme naše lesy. Kvůli nevhodně vysazeným smrkovým monokulturám, častějšímu suchu a chybám v hospodaření prostřednictvím velkých zakázek vznikají v našich lesích kalamity a stromy se těží ve velkém měřítku. Výzvu Hnutí DUHA, která apeluje na Vládu České republiky, Parlament České republiky a státní podnik Lesy ČR, aby přijaly nápravná opatření, podepisujte na zachranmelesy.cz.
 • Žaloba na Shell.Shell je jedním z největších znečišťovatelů klimatu na světě. Přátelé Země Nizozemsko se nyní z tohoto důvodu rozhodli Shell zažalovat. Šiřit zprávu můžete pomocí hashtagu #stopShell, připojit svůj podpis pak na bit.ly/climate_litigation_shell.
 • Stop palmovému oleji v Nigérii. Podepište a sdílejte petici Přátel Země Nigérie proti zabírání půdy a odlesňování za účelem vzniku průmyslových palmových plantáží. Viz erafoen.org..
 • Golfové hřiště v CHKO? U Bělé pod Bezdězem na Mladoboleslavsku chce investor postavit golfový areál s rodinnými a bytovými domy a dalšími sportovišti. Většina území, kde by měla nová výstavba vzniknout, je však součástí Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj a také domovem více než tisíce druhů živočichů a rostlin. Zatím je rozhodnutí o prodeji městských pozemků v rukou tamního zastupitelstva. Více o případu najdete na csopklenice.cz.
 • Podpořte půdu. Chcete-li svěřit půdu do dobrých rukou, podpořte Nadaci pro půdu, která chrání půdu před degradací a spekulacemi a přispívá k utváření odpovědného vztahu člověka k z/Zemi, na níž žijeme. Více na nadacepropudu.cz.
 • Petice proti množírnám. Stáhněte si na www.obrancizvirat.cz/petice/mnozirny/ petici, která požaduje, aby byla přijata opatření proti rozmachu tzv. psích množíren na území České republiky. Petice požaduje úpravu příslušné legislativy tak, aby stanovovala přesné minimální parametry pro chovy psů, které budou respektovat jejich pohybové, sociální a zdravotní potřeby a budou tak neslučitelné s bezohlednou masovou produkcí, dále přísný dohled nad plněním registrační povinnosti chovatelů a účinnou spolupráci mezi jednotlivými státními orgány (Státní veterinární správa, živnostenské úřady, finanční úřady, Policie ČR, atd.) při odhalování a potírání černých chovů a také efektivní kontrolní činnost Státní veterinární správy spočívající zejména v provádění pravidelných a důkladných kontrol bez předchozího ohlášení.
 • Plast je past. Každý rok se dostává do oceánů přibližně 8 milionů tun plastu. Moře se pod jejich návalem dusí a nemohou se bránit. Naše vlády by však mohly tento trend změnit. Podepište výzvu Greenpeace evropským ministrům a ministryním životního prostředí, aby ukončili znečišťování oceánů plasty. Ministři členských zemí EU totiž právě revidují celoevropské právní předpisy v oblasti nakládání s odpadem.  Zamiřte na www.plastjepast.cz.
 • Jezme bez jedů. Cílem kampaně spolku Arnika je za pomoci jednoduchých měření prověřit český trh s nádobím a zpřístupnit veřejnosti informace o nejproblematičtějších kouscích. I vy se můžete přidat. Pracujeme s některými výrobci a prodejci porcelánu a skla na tom, aby začali používat nezávadná barviva. Zatím se podařilo přesvědčit jednoho z největších výrobců porcelánu v Čechách, aby nahradil barvy obsahující těžké kovy bezpečnějšími alternativami. Více najdete na www.jezmebezjedu.cz.
 • Petice za legalizaci konopí. Na konci roku 2016 představil spolek Legalizace.cz zcela novou petici za legalizaci pěstování, zpracování a držení konopí a konopných produktů dospělými osobami pro vlastní potřebu. Na internetové stránce www.legalizace.cz/petice-za-legalizaci-konopi najdete více informací včetně petičních archů.
 • Zachraňme sajgu. Sajga tatarská je kriticky ohrožená antilopa. Úředníci a těžaři přesto chtějí v jednom z důležitých míst, kde žije, v přírodní rezervaci Usťjurt v západním Kazachstánu, povolit dobývání zemního plynu. Petici za záchranu území s unikátní stepní přírodou můžete podepsat na www.arnika.org/sajga.
 • Úspěšný člověk bezobalový.I postavy oblečené do odpadků (neboli homo obalus) pomohly pražskému Bezobalu vybrat bezmála 1,2 milionu korun přes crowdfundingový Hithit na největší bezobalový obchod, který vznikne v Praze. Průběžně aktualizovanou takzvanou bezodpadovou mapu najdete na www.reduca.cz/bezodpadova-mapa.
 • Zachraňte modré srdce Evropy. Balkán známe jako místo plné divokých řek a jedinečných druhů ryb. V následujících letech je však naplánovaný vznik až 2700 nových vodních děl, které navždy zasáhnou do křehkého říčního ekosystému této oblasti. Iniciativa Save the Blue Heart of Europe upozorňuje na toto nebezpečí na www.balkanrivers.net.
 • Zastavte zabíjení vyder. Dolní Rakousko rozhodlo o vybití desítek chráněných vyder říčních, druhu, který před sto lety z Rakouska zmizel a teď se úspěšně vrátil. Důvodem k vybití jsou údajně velké škody na rybách. Petici WWF na záchranu vyder můžete podpořit na www.wwf.at/de/petition-kein-abschuss-von-fischottern.
 • Smog nad Brnem. Napište primátorovi města Brna Petru Vokřálovi, aby se zasadil o zlepšení ovzduší v Brně. Třeba i tím, že informace o smogu budou dostupné prostřednictvím sms nebo ve vozidlech veřejné dopravy. Více na www.muzudychat.cz.
 • Domov Robina Hooda v ohrožení. Sherwoodský les a další lokality se mohou stát místem seismických průzkumných vrtů na základě licence, kterou dostala nadnárodní společnost Ineos. Ekologické organizace nyní vyzývají britskou vládu, aby povolení stáhla a vyloučila jakoukoli těžbu břidličného plynu v chráněném lese a jeho okolí. Více najdete na act.foe.co.uk/act/save-sherwood-forest-fracking.
 • Petice proti vodnímu dílu Pěčín.Vyjádřete nesouhlas s další přípravou a případnou hrozící realizací vodního díla Pěčín na řece Zdobnici v první zóně CHKO Orlické hory a Evropsky významné lokalitě Zdobnice — Říčka. Aktuální situaci sledujte na stoppecin.cz, kde si můžete i stáhnout petici a podepsat ji do konce ledna 2017.
 • Výstavba vodního díla u Teplic nad Bečvou. Řeka Bečva je poslední štěrkonosnou řekou v České republice, její jedinečný souvislý tok má však být přerušen přehradou Skalička. Podpořte variantu bočního poldru, který nejen zachovává unikátní biologické hodnoty Bečvy, ale poslouží i jako protipovodňové opatření. Připojit se můžete na www.spojenabecva.cz.
 • Nechceme plantáže vytlačující pralesy. Slow Food spolu s dalšími organizacemi v listopadu odeslalo dopis Evropské komisi, který ji žádá, aby neposkytovala 19 milionů eur na podporu produkce, spotřeby a vývozu masa, jelikož kvůli tomu dochází k destrukci pralesů. Případ můžete sledovat na www.slowfood.com.
 • Doba glyfosátová? Pomozte ji ukončit. Připojte se k výzvě Hnutí DUHA proti využívání nebezpečného herbicidu. Glyfosát je nejpoužívanějším herbicidem u nás a podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) jde pravděpodobně o rakovinotvornou látku. Vykazuje však i další vlastnosti nebezpečné pro lidské zdraví a životní prostředí. Napište ministrům, co si o tom myslíte — www.parkybezchemie.cz.
 • Podvodní svět. Stovky žraloků a rejnoků jsou každý rok zabity pro jejich ploutve, zuby, chrupavky, maso či olej. Pokud chcete, aby nejohroženější tři druhy — žralok hedvábný, liškoun či rejnok manta — byly zařazeny pod ochranu CITES, tedy pod celosvětovou kontrolu obchodu s ohroženými druhy, zamiřte na www.thepetitionsite.com.
 • Uhlí neutečeš.Nová kampaň Greenpeace zaměřená na následky zplodin z uhelných elektráren. Argumenty proti těžbě uhlí si můžete přečíst a k výzvě se připojit na www.uhlineuteces.cz
 • Zachraňte kasuáry. Třetí největší pták, který žije v deštných pralesích například v australském Queenslandu, je ohrožován útoky psů. Podepište petici, která mimo jiné vyzývá, aby se změnily zákony, které nyní umožňují například lov prasat pomocí psů, čímž jsou ohroženi právě i kasuáři. Více na rainforestinfo.nationbuilder.com.
 • Všetko pre nič. Chcete vidět, jak to vypadá, když se pro přírodu nedělá vůbec nic? Podívejte se na nejnovější kampaň Lesoochranářského seskupení Vlk na http://vsetkoprenic.sk.
 • Konec pokusů. Každý rok trpí v Evropě miliony zvířat při krutých experimentech. Ukončete testování na zvířatech a zapojte se tak do petice Svobody zvířat na http://petpetition.org.
 • Žaloba na Monsanto. Na www.monsanto-tribunal.org můžete podpořit žalobu, obviňující firmu Monsanto ze zločinů proti lidskosti a proti přírodě, tedy z ekocidy. Soudní přelíčení by se mělo odehrát letos v polovině října v nizozemském Haagu. Iniciativu již podpořilo přes sto organizací. Můžete též navrhovat jiné případy, stížnosti a potenciální svědectví na email claims@monsanto-tribunal.org.
 • Zákaz dovozu trofejí. Staňte se ve svém městě kapitánem petice za zákaz dovozu trofejových zvířat do České republiky. Více informací a petiční archy dodá milan.jeglik@seznam.cz, viz www.saveafricananimals.org.
 • Zachraňme údolí Oslavy. Vodní dílo na řece Oslavě u Čučic by mohlo zdevastovat jedinečné údolí řeky Oslavy a Chvojnice a vést k rozvrácení jeho tvářnosti, ke zničení jeho historických, a především přírodních hodnot a krás, k likvidaci výskytu kriticky ohrožených druhů fauny a flory. Akce na podporu údolí se uskuteční 19. 6. na náměstí v Oslavanech na náměstí. Více informací a petice k podpisu dodá vit.aldorf@post.cz, viz též facebooková stránka Zachraňme údolí Oslavy.
 • Už žádné další GMO — Say no to new GMO. Zemědělské a chemické společnosti se snaží dostat zpátky do hry některé geneticky modifikované organismy a tvrdí, že některé GMO produkované novými technologiemi ve skutečnosti GMO nejsou. Více informací získáte a petici podepisujte na mezinárodních stránkách Greenpeace www.greenpeace.org.
 • Zákaz chovu takzvaných kožešinových zvířat. Organizace Svoboda zvířat spustila kampaň a petici proti chovu norků, činčil či lišek. Zvířata jsou často chována v podmínkách, které neodpovídají jejich etologickým potřebám a trpí nejrůznějšími poruchami a onemocněními. V zemích jako Velká Británie či Rakousko je již chov zcela zakázán. Miřte na www.svobodazvirat.cz.
 • Následujme sousedy. Slovenská Sloboda zvierat získala již 55 tisíc podpisů podporujících zákaz chovu, drezúry a předvádění všech druhů zvířat v cirkusech, delfináriích, akvaparcích a ostatních druzích zábavních parků na území Slovenska. Podporu má ve slovenském ministrovi zemědělství Peteru Hajnalovi, který má návrh zákona na zákaz volně žijících zvířat v cirkusech jako jednu ze svých priorit. Více informací a petice k tisku na slobodazvierat.sk, českou petici lze podepsat na www.cirkusybezzvirat.cz/pomoc/petice.

2 komentáře: “Petice”

 1. Ivan Datko, Praha 4 napsal:

  Dobry den,

  je nejak mozne zaslat odkaz na petici kterou bych chtel navrhnout na zarazeni do Vaseho seznamu ? Chtel bych tam doplnit petici za Bezpodminecni zakladni prijem : http://basicincome2013.eu/ubi/cs/

 2. Vít Kouřil, Brno napsal:

  Dobrý den, děkujeme za tip, petici zařadíme. Zdraví V.K.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pravidla pro komentáře: Redakce Sedmé generace si vyhrazuje právo smazat příspěvek, který nemá nic společného s tématem, obsahuje vulgarismy, rasistické a xenofobní vyjadřování či jiné urážky ostatních, obsahuje spam a komerční reklamu nebo je jinak nevhodný. Porušení pravidel může mít pro uživatele za následek dočasné nebo trvalé znemožnění vkládání dalších komentářů.

Upozornění: Publikovat články nebo jejich části, jakož i zveřejňovat fotografie a kresby z časopisu Sedmá generace nebo z jeho internetových stránek je možné pouze se souhlasem redakce.

Sedmá generace 3/2020 vyjde v 2. polovině června.