Petice

22. října 2012 /

 • Včely v Německu začínají bzučet. Dobré zprávy z Německa – 1,7 milionů lidí podpořilo petici německých Přátel Země (BUND Naturschutz) za zemědělství ohleduplnější ke včelám a přírodě. Petice požaduje např. ochranu remízků a stromů, zákaz aplikace postřiků do vzdálenosti 5 metrů od vodních toků a do roku 2030 30 % zemědělství v režimu eko. Díky této obrovské podpoře by mohla mít kampaň reálný dopad jak na německé zemědělství, tak i na to české – Německo má např. důležitý hlas ve vyjednávání dotační politiky pro celou EU.
 • We move – za lepší dotační podporu udržitelného zemědělství. Vyzvěte Evropský parlament k reformě Společné zemědělské politiky (CAP), především pak, aby přestal dotovat průmyslové zemědělství. Více na https://act.wemove.eu/campaigns/industrial-farming.
 • Voda pro každého. Vyzvěte předsedu vlády Andreje Babiše, aby respektoval stanoviska odborníků k péči o životní prostředí, půdu a vodní zdroje a aby diskuse o nastavení podmínek čerpání veřejných prostředků ze zemědělských dotací byla transparentní a zohledňovala požadavky ze Společného prohlášení odborníků k péči o půdu a vodní zdroje v České republice. Zamiřte na https://vodaprokazdeho.cz/petice/ a přidejte se také.
 • Proti navyšování zisků soukromých znečišťovatelů dotacemi z veřejných prostředků. Přidejte se k hromadné připomínce Priatel Zeme a Greenpeace Slovensko, aby Slovensko dodržovalo princip „znečišťovatel platí“ – základní prvek evropské environmentální legislativy – ekoforum.sk/peticia/znecistovatelia.
 • Nezákonná výstavba dálnice v údolí řeky. Přátelé Země v Bulharsku (Za Zemiata) bojují proti připravujícímu se projektu zastavění vzácného údolí Kresna Gorge dálnicí, která měla být původně pod povrchem země. Mezinárodní tlak je nyní směřován na 1. místopředsedu Evropské komise. Petici najdete na https://act.wemove.eu/campaigns/Save-Kresna-Gorge.
 • Nedusme se. Vyzvěte prostřednictvím Hnutí DUHA vládu ČR, aby motivovala veřejnost a pomohla lidem zbavit se závislosti na uhlí a zastaralých kotlích a umožnila nám všem žít v čistším prostředí. Zejména chudým rodinám či seniorům je potřeba pomoci se získáním dotace na moderní kotel či tepelné čerpadlo i s nákupem čistšího paliva. Naopak poplatky z vytěženého uhlí a energetickou daň je nutné zvýšit. Více na www.nedusmese.cz.
 • Fotopetice proti TIAA. TIAA je jeden z největších amerických investorů, kteří podporují odlesňování tropických deštných pralesů přes investice do společností, které mají zájem na těchto místech pěstovat palmu olejnou. Instrukce, jak dát vědět, že se vám toto chování nelíbí, najdete na www.foe.org/tiaa-photo-petition/.
 • Vraťme život do krajiny. Petice ornitologů a myslivců za život v krajině. Ta vymírá vinou příliš intenzivního hospodaření – mizí sýčci, skřivani, koroptve, motýli, zajíci. Napište ministrovi zemědělství o pestrou krajinu: birdlife.cz/petice-za-krajinu
 • Za lepší podmínky evropského zemědělství. I na celoevropské úrovni jsou vyzýváni ministři zemědělství jednotlivých států: Tzv. good food good farming kampaň vznikla z iniciativy více než 80 uskupení včetně sedmi členů evropských Přátel Země (včetně Hnutí DUHA). Vyžadují tak výraznou změnu CAP – společné zemědělské politiky.
 • Cirkusy bez zvířat zastavila Komora veterinárních lékařů ČR. Po odevzdané petici se 14 tisíci podpisy a podporou více než 40 organizací vypadalo, že je u nás na spadnutí konec zvířat v cirkusech. Vyjádření veterinářů však opět tento krok zastavilo a schválilo využívání zvířat v cirkusech. Sledovat aktuality v kampani a podepisovat se můžete stále na www.cirkusybezzvírat.cz.
 • Petice za přijetí opatření proti násilí na ženách. Vyzvěte Parlament ČR k bezodkladnému přijetí „Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“. Česká republika je totiž mezi posledními státy, které zatím odmítají úmluvu podepsat. Amnesty International proto ve spolupráci s dalšími organizacemi, které usilují o ochranu práv žen, iniciovala kampaň „Stop násilí na ženách“. Více na amnesty.cz/case/ratifikace-istanbul.
 • Pusťte kanál Dunaj-Odra-Labe k vodě. Zelení spustili sběr podpisů pod petici proti výstavbě kanálu Dunaj-Odra-Labe. Kanál by vedl k výraznému poklesu počtů rostlinných i živočišných druhů, těžce by narušil přirozený rozklad organických látek a přirozené schopnosti půdy. Petici pro Úřad vlády za smysluplnější opatření proti suchu podepisujte na zeleni.cz/petice-sucho.
 • Obrana tisíciletého lesa u Hambachu. Němečtí Přátelé Země (BUND) bojují proti kácení zbytků pralesa poblíž Kolína nad Rýnem kvůli pokračování povrchové těžby uhlí firmou RWE. Více na stop-kohle.de/english/, podpisy můžete přidat na aktion.bund.net/save-hambach-forest nebo www.hambach.cz.
 • Malé vítězství pro kodaňskou přírodu. Dánská přírodní oblast Amager fælled v Kodani nebude nakonec v původně plánovaném rozsahu zastavěna. 50 tisíc lidí podepsalo petici směřovanou dánské společnosti na ochranu přírody, aby se území jako poslední kousek původní přírody dánské metropole nezastavělo dvěma tisíci bytů. Politici následně rozhodli o zmenšení projektu z 18 na 11 hektarů a jeho územní posun. Nový plán však stále leží na chráněném území. Za záchranu území se zasazují dánští Přátelé Země spolu s dalšími organizacemi.
 • Proti množírnám psů. Zasaďte o to, aby byla přijata zásadní opatření proti rozmachu takzvaných psích množíren, tedy zákon, který stanoví přesné minimální parametry pro chovy psů s respektem k jejich pohybovým, sociálním a zdravotním potřebám, přísný dohled nad plněním registrační povinnosti chovatelů a efektivní kontrolní činnost Státní veterinární správy bez předchozího ohlášení. Více na obrancizvirat.cz/petice/.
 • Hlava na hlavě. Nesehnutí spustilo kampaň odhalující utajovanou tvář potravinového průmyslu — velkochovy. Petice na www.hlavanahlave.cz vyzývá Evropskou komisi, aby navrhla opatření rušící klecové chovy. Na webu najdete také mapu se současnými intenzivními chovy zvířat v České republice.
 • Metropolitní plán Prahy. Právě tento dokument bude muset dostát velkých změn. Postavili se proti němu občané, občanské spolky, památkáři, architekti, urbanisté, ekologové a především většina městských částí. Ti všichni plánu vytýkají úbytek parků, veřejné vybavenosti, zahušťování zástavby a možnost stavět budovy vyšší než stávající domy v okolí. Jejich připomínky jsou v souladu s výhradami, na něž upozorňuje i spolek Arnika od zveřejnění plánu. Připomínky může zaslat každý přes www.zmenyprahy.cz.
 • Krok směrem k čistějšímu ovzduší. Posun k lepšímu zaznamenalo ovzduší – tedy konkrétně Program zlepšování kvality ovzduší z pera ministerstva životního prostředí, o jehož přepracování rozhodl Nejvyšší správní soud. Větší konkrétnost a termíny by se tak měly objevit i v programech pro Ostravu, Prahu, Ústecko a Brno. Více sleduje organizace Frank Bold Society, www.frankbold.org.
 • Stop sečení srnčat. Podle odhadů zemře ročně kvůli sečení na 60 tisíc srnčat. Zemědělci a myslivci často neohlašují termíny sečení, a zvířata tudíž nejsou chráněna před krutou smrtí. Více na stopsecenisrncat.cz. Organizuje platforma8.org.
 • Návrat lososů. Ještě nedávno lososi běžně obývali české řeky. Intenzivním lovem, stavbami vodních děl a znečišťováním však člověk tyto původní říční obyvatele vyhubil. Nyní lososi dostávají díky adoptivním rodičům druhou šanci. Do projektu Správy Národního parku České Švýcarsko se můžete zapojit na navratlososu.cz.
 • Mantinely demokracie. Výzva pro vládu i opozici, aby dodržovaly zásady demokratického vládnutí, základní demokratické a ústavní principy. K respektování těchto mantinelů vyzvaly všechny polické představitele Frank Bold a iniciativa Rekonstrukce státu, hlídat je však musí v první řadě občané. Sledujte kroky vlády na mantinelydemokracie.cz.
 • Milion chvilek. Tuto petici proti premiéru Andreji Babišovi už podepsalo 250 tisíc lidí. Doprovázejí ji veřejné akce, sledovat je můžete na milionchvilek.cz.
 • Živé Labe. Přidat se můžete také k výzvě ministrům, poslancům, senátorům a předsedovi vlády, aby podpořili ochranu cenného území řeky Labe, a hlasovali tak proti všem návrhům staveb zvyšujícím splavnost Labe, především na výstavbu jezu u Děčína, který by zničil tamní křehký ekosystém. Více na www.zivelabe.cz.
 • Spalovna odpadů u Mělníka. V areálu hnědouhelné elektrárny Mělník se společnost ČEZ chystá vybudovat velkokapacitní spalovnu komunálních odpadů o celkové kapacitě 320 tisíc tun odpadů ročně. Spalovna je údajně nutná kvůli zákazu skládkování odpadů od roku 2024, třetina původní hmotnosti spalovaných odpadů se však stejně bude skládkovat i nějakou dobu poté. Stejné redukce hmotnosti by se dalo dosáhnout i účinnějším tříděním, recyklací a předcházením vzniku odpadů. Petici Arniky proti výstavbě spalovny najdete na arnika.org/spalovna-melnik.
 • Antigolfový zápas. Chorvatští Přátelé Země Zelená Akcija čelí obvinění u soudu — konkrétně od holandských developerů, kterým roky brání vystavět na nedotčeném chorvatském pobřeží u Dubrovníku golfová hřiště. Firma se rovněž soudí se státem. Více najdete zde.
 • Zachraňme naše lesy. Kvůli nevhodně vysazeným smrkovým monokulturám, častějšímu suchu a chybám v hospodaření prostřednictvím velkých zakázek vznikají v našich lesích kalamity a stromy se těží ve velkém měřítku. Výzvu Hnutí DUHA, která apeluje na Vládu České republiky, Parlament České republiky a státní podnik Lesy ČR, aby přijaly nápravná opatření, podepisujte na zachranmelesy.cz.
 • Žaloba na Shell.Shell je jedním z největších znečišťovatelů klimatu na světě. Přátelé Země Nizozemsko se nyní z tohoto důvodu rozhodli Shell zažalovat. Šiřit zprávu můžete pomocí hashtagu #stopShell, připojit svůj podpis pak na bit.ly/climate_litigation_shell.
 • Stop palmovému oleji v Nigérii. Podepište a sdílejte petici Přátel Země Nigérie proti zabírání půdy a odlesňování za účelem vzniku průmyslových palmových plantáží. Viz erafoen.org..
 • Golfové hřiště v CHKO? U Bělé pod Bezdězem na Mladoboleslavsku chce investor postavit golfový areál s rodinnými a bytovými domy a dalšími sportovišti. Většina území, kde by měla nová výstavba vzniknout, je však součástí Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj a také domovem více než tisíce druhů živočichů a rostlin. Zatím je rozhodnutí o prodeji městských pozemků v rukou tamního zastupitelstva. Více o případu najdete na csopklenice.cz.
 • Sexistické prasátečko. Rozčilují vás sexistické reklamy v ulicích, či na internetu? Využijte možnost nominovat reklamu pomocí jednoduchého formuláře do soutěže Sexistické prasátečko na www.prasatecko.cz. Hlasovat můžete do 19. listopadu. Slavnostní vyhlášení se uskuteční v pátek 24. listopadu.
 • Podpořte půdu. Chcete-li svěřit půdu do dobrých rukou, podpořte Nadaci pro půdu, která chrání půdu před degradací a spekulacemi a přispívá k utváření odpovědného vztahu člověka k z/Zemi, na níž žijeme. Více na nadacepropudu.cz.
 • Petice proti množírnám. Stáhněte si na www.obrancizvirat.cz/petice/mnozirny/ petici, která požaduje, aby byla přijata opatření proti rozmachu tzv. psích množíren na území České republiky. Petice požaduje úpravu příslušné legislativy tak, aby stanovovala přesné minimální parametry pro chovy psů, které budou respektovat jejich pohybové, sociální a zdravotní potřeby a budou tak neslučitelné s bezohlednou masovou produkcí, dále přísný dohled nad plněním registrační povinnosti chovatelů a účinnou spolupráci mezi jednotlivými státními orgány (Státní veterinární správa, živnostenské úřady, finanční úřady, Policie ČR, atd.) při odhalování a potírání černých chovů a také efektivní kontrolní činnost Státní veterinární správy spočívající zejména v provádění pravidelných a důkladných kontrol bez předchozího ohlášení.
 • Plast je past. Každý rok se dostává do oceánů přibližně 8 milionů tun plastu. Moře se pod jejich návalem dusí a nemohou se bránit. Naše vlády by však mohly tento trend změnit. Podepište výzvu Greenpeace evropským ministrům a ministryním životního prostředí, aby ukončili znečišťování oceánů plasty. Ministři členských zemí EU totiž právě revidují celoevropské právní předpisy v oblasti nakládání s odpadem.  Zamiřte na www.plastjepast.cz.
 • Jezme bez jedů. Cílem kampaně spolku Arnika je za pomoci jednoduchých měření prověřit český trh s nádobím a zpřístupnit veřejnosti informace o nejproblematičtějších kouscích. I vy se můžete přidat. Pracujeme s některými výrobci a prodejci porcelánu a skla na tom, aby začali používat nezávadná barviva. Zatím se podařilo přesvědčit jednoho z největších výrobců porcelánu v Čechách, aby nahradil barvy obsahující těžké kovy bezpečnějšími alternativami. Více najdete na www.jezmebezjedu.cz.
 • Petice za legalizaci konopí. Na konci roku 2016 představil spolek Legalizace.cz zcela novou petici za legalizaci pěstování, zpracování a držení konopí a konopných produktů dospělými osobami pro vlastní potřebu. Na internetové stránce www.legalizace.cz/petice-za-legalizaci-konopi najdete více informací včetně petičních archů.
 • Zachraňme sajgu. Sajga tatarská je kriticky ohrožená antilopa. Úředníci a těžaři přesto chtějí v jednom z důležitých míst, kde žije, v přírodní rezervaci Usťjurt v západním Kazachstánu, povolit dobývání zemního plynu. Petici za záchranu území s unikátní stepní přírodou můžete podepsat na www.arnika.org/sajga.
 • Úspěšný člověk bezobalový.I postavy oblečené do odpadků (neboli homo obalus) pomohly pražskému Bezobalu vybrat bezmála 1,2 milionu korun přes crowdfundingový Hithit na největší bezobalový obchod, který vznikne v Praze. Průběžně aktualizovanou takzvanou bezodpadovou mapu najdete na www.reduca.cz/bezodpadova-mapa.
 • Zachraňte modré srdce Evropy. Balkán známe jako místo plné divokých řek a jedinečných druhů ryb. V následujících letech je však naplánovaný vznik až 2700 nových vodních děl, které navždy zasáhnou do křehkého říčního ekosystému této oblasti. Iniciativa Save the Blue Heart of Europe upozorňuje na toto nebezpečí na www.balkanrivers.net.
 • Zastavte zabíjení vyder. Dolní Rakousko rozhodlo o vybití desítek chráněných vyder říčních, druhu, který před sto lety z Rakouska zmizel a teď se úspěšně vrátil. Důvodem k vybití jsou údajně velké škody na rybách. Petici WWF na záchranu vyder můžete podpořit na www.wwf.at/de/petition-kein-abschuss-von-fischottern.
 • Smog nad Brnem. Napište primátorovi města Brna Petru Vokřálovi, aby se zasadil o zlepšení ovzduší v Brně. Třeba i tím, že informace o smogu budou dostupné prostřednictvím sms nebo ve vozidlech veřejné dopravy. Více na www.muzudychat.cz.
 • Domov Robina Hooda v ohrožení. Sherwoodský les a další lokality se mohou stát místem seismických průzkumných vrtů na základě licence, kterou dostala nadnárodní společnost Ineos. Ekologické organizace nyní vyzývají britskou vládu, aby povolení stáhla a vyloučila jakoukoli těžbu břidličného plynu v chráněném lese a jeho okolí. Více najdete na act.foe.co.uk/act/save-sherwood-forest-fracking.
 • Petice proti vodnímu dílu Pěčín.Vyjádřete nesouhlas s další přípravou a případnou hrozící realizací vodního díla Pěčín na řece Zdobnici v první zóně CHKO Orlické hory a Evropsky významné lokalitě Zdobnice — Říčka. Aktuální situaci sledujte na stoppecin.cz, kde si můžete i stáhnout petici a podepsat ji do konce ledna 2017.
 • Výstavba vodního díla u Teplic nad Bečvou. Řeka Bečva je poslední štěrkonosnou řekou v České republice, její jedinečný souvislý tok má však být přerušen přehradou Skalička. Podpořte variantu bočního poldru, který nejen zachovává unikátní biologické hodnoty Bečvy, ale poslouží i jako protipovodňové opatření. Připojit se můžete na www.spojenabecva.cz.
 • Nechceme plantáže vytlačující pralesy. Slow Food spolu s dalšími organizacemi v listopadu odeslalo dopis Evropské komisi, který ji žádá, aby neposkytovala 19 milionů eur na podporu produkce, spotřeby a vývozu masa, jelikož kvůli tomu dochází k destrukci pralesů. Případ můžete sledovat na www.slowfood.com.
 • Doba glyfosátová? Pomozte ji ukončit. Připojte se k výzvě Hnutí DUHA proti využívání nebezpečného herbicidu. Glyfosát je nejpoužívanějším herbicidem u nás a podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) jde pravděpodobně o rakovinotvornou látku. Vykazuje však i další vlastnosti nebezpečné pro lidské zdraví a životní prostředí. Napište ministrům, co si o tom myslíte — www.parkybezchemie.cz.
 • Podvodní svět. Stovky žraloků a rejnoků jsou každý rok zabity pro jejich ploutve, zuby, chrupavky, maso či olej. Pokud chcete, aby nejohroženější tři druhy — žralok hedvábný, liškoun či rejnok manta — byly zařazeny pod ochranu CITES, tedy pod celosvětovou kontrolu obchodu s ohroženými druhy, zamiřte na www.thepetitionsite.com.
 • Uhlí neutečeš.Nová kampaň Greenpeace zaměřená na následky zplodin z uhelných elektráren. Argumenty proti těžbě uhlí si můžete přečíst a k výzvě se připojit na www.uhlineuteces.cz
 • Zachraňte kasuáry. Třetí největší pták, který žije v deštných pralesích například v australském Queenslandu, je ohrožován útoky psů. Podepište petici, která mimo jiné vyzývá, aby se změnily zákony, které nyní umožňují například lov prasat pomocí psů, čímž jsou ohroženi právě i kasuáři. Více na rainforestinfo.nationbuilder.com.
 • Všetko pre nič. Chcete vidět, jak to vypadá, když se pro přírodu nedělá vůbec nic? Podívejte se na nejnovější kampaň Lesoochranářského seskupení Vlk na http://vsetkoprenic.sk.
 • Konec pokusů. Každý rok trpí v Evropě miliony zvířat při krutých experimentech. Ukončete testování na zvířatech a zapojte se tak do petice Svobody zvířat na http://petpetition.org.
 • Žaloba na Monsanto. Na www.monsanto-tribunal.org můžete podpořit žalobu, obviňující firmu Monsanto ze zločinů proti lidskosti a proti přírodě, tedy z ekocidy. Soudní přelíčení by se mělo odehrát letos v polovině října v nizozemském Haagu. Iniciativu již podpořilo přes sto organizací. Můžete též navrhovat jiné případy, stížnosti a potenciální svědectví na email claims@monsanto-tribunal.org.
 • Zákaz dovozu trofejí. Staňte se ve svém městě kapitánem petice za zákaz dovozu trofejových zvířat do České republiky. Více informací a petiční archy dodá milan.jeglik@seznam.cz, viz www.saveafricananimals.org.
 • Zachraňme údolí Oslavy. Vodní dílo na řece Oslavě u Čučic by mohlo zdevastovat jedinečné údolí řeky Oslavy a Chvojnice a vést k rozvrácení jeho tvářnosti, ke zničení jeho historických, a především přírodních hodnot a krás, k likvidaci výskytu kriticky ohrožených druhů fauny a flory. Akce na podporu údolí se uskuteční 19. 6. na náměstí v Oslavanech na náměstí. Více informací a petice k podpisu dodá vit.aldorf@post.cz, viz též facebooková stránka Zachraňme údolí Oslavy.
 • Už žádné další GMO — Say no to new GMO. Zemědělské a chemické společnosti se snaží dostat zpátky do hry některé geneticky modifikované organismy a tvrdí, že některé GMO produkované novými technologiemi ve skutečnosti GMO nejsou. Více informací získáte a petici podepisujte na mezinárodních stránkách Greenpeace www.greenpeace.org.
 • Zákaz chovu takzvaných kožešinových zvířat. Organizace Svoboda zvířat spustila kampaň a petici proti chovu norků, činčil či lišek. Zvířata jsou často chována v podmínkách, které neodpovídají jejich etologickým potřebám a trpí nejrůznějšími poruchami a onemocněními. V zemích jako Velká Británie či Rakousko je již chov zcela zakázán. Miřte na www.svobodazvirat.cz.
 • Následujme sousedy. Slovenská Sloboda zvierat získala již 55 tisíc podpisů podporujících zákaz chovu, drezúry a předvádění všech druhů zvířat v cirkusech, delfináriích, akvaparcích a ostatních druzích zábavních parků na území Slovenska. Podporu má ve slovenském ministrovi zemědělství Peteru Hajnalovi, který má návrh zákona na zákaz volně žijících zvířat v cirkusech jako jednu ze svých priorit. Více informací a petice k tisku na slobodazvierat.sk, českou petici lze podepsat na www.cirkusybezzvirat.cz/pomoc/petice.
 • Zachraňme Údolí Berounky. Protipovodňová opatření na této řece by mohla zničit tamní faunu a flóru. Podepsat protestní petici můžete na www.petice24.com.
 • Smutné i radostnější zprávy od Přátel Země. Poté, co byl propuštěn Sergej Vitiško z ruského trestaneckého tábora a Justinu Ojo v Nigérii propustili únosci, komplikuje se situace v Hondurasu. Čtyři aktivisté Přátel Země z Latinské Ameriky, kteří pracovali s místními komunitami proti projektům na rozšiřování komerčního zemědělství, přehrady a těžby dřeva, byli zastřeleni. Připojte se k výzvě honduraskému prezidentovi na www.foei.org.
 • Nebeské jezero v ohrožení. Osud ruského národního pokladu může být brzy zpečetěn. Do městečka Bělojarsk a jeho překrásné přírodní scenérie Numto se chystá s plnou silou vpadnout ropná společnost Surgutněftěgas, která zde již zahájila těžební práce. Nyní je chce rozšířit i do zdejších nejvzácnějších částí — do mokřadů, v nichž je průmyslová činnost zakázána. Více informací na greenpeace.org.
 • Detox Outdoor. Výzva mezinárodních Greenpeace cílí na outdoorové firmy North Face a Mammut a chce po nich, aby přestaly používat toxické chemikálie PFC. Petici a více informací najdete na detox-outdoor.org.
 • Podpořte českou iniciativu — spolek Prales dětem a projekt Green Life, který pomocí výkupu pozemků a jejich následné ochrany chrání sumaterské deštné pralesy a ohrožené druhy zvířat. Více informací na www.pralesdetem.cz.
 • Přímo v místě můžete podpořit indonéské Přátele Země (Friends of the Earth Indonesia) na Borneu a Sumatře, kteří zachraňují tamní obyvatele před požáry. Ty ničí tamější pralesy a rašeliniště a zabíjejí tak nevyčíslitelné množství druhů rostlin a živočichů. Většina požárů vzniká nedaleko palmových plantáží patřících společnostem, které zásobují velké potravinové společnosti. Více informací najdete na http://bit.ly/1KHdunK.
 • Strana zelených spustila kampaň s názvem Česká spoušť, která chce motivovat zemědělce i vládu k lepšímu hospodaření se zemědělskou půdou a zároveň zabránit její erozi. Více na www.ceskaspoust.cz.
 • Výzvu založenou na aktivní pomoci imigrantům, pravdivém informování novinářů, odpovědném jednání politiků a vyjadřující souhlas s principy tolerance a dodržování lidských práv můžete podepsat na www.proimigraci.cz.
 • Petiční výzva s názvem Máme rádi vlkov si klade za cíl připojit k současnému území celoroční ochrany vlka další území.Více na www.wolf.sk.
 • Letos v dubnu schválilo Ministerstvo dopravy ČR vyhlášku, která má umožnit provoz naftových výletních lodí na brněnské přehradě. Petici Českého klubu cestovatelů můžete podpořit na www.ckc.cz/petice.html.
 • V Brazílii má nyní parlament hlasovat o změně ústavy a novém těžebním zákonu. Jak změna ústavy, tak těžební zákon by znamenaly zrušení vládní ochrany pozemků, což by uvolnilo cestu masivnímu budování přehrad, expanzi zemědělství a těžby na území původních obyvatel. Připojit podpis pod petici pro brazilskou vládu můžete na www.rainforest-rescue.org/petitions.
 • Indonéský prezident Joko Widodo loni při převzetí úřadu slíbil chránit pralesy a respektovat práva domorodých obyvatel. Nyní se chystá odevzdat 1,2 milionu hektarů deštného pralesa a území domorodců společnosti Big Agriculture. Jeho předvolební slib mu můžete připomenout na www.rainforest-rescue.org/petitions.
 • Výzvu k zastavení nenávisti vůči uprchlíkům adresovanou premiéru Bohuslavu Sobotkovi a ministru vnitra Milanu Chovancovi můžete podepsat na www.stopnenavisti.cz.
 • Podpořte norské obyvatele, kteří vyzývají vládu, aby ukončila odstřel tamějších rysů. Více k situaci v Norsku článek na straně 22. Petici najdete taktéž na webu change.org: http://chn.ge/1PZJgp5.
 • Chorvatská vláda plánuje zahájit těžbu ropy a zemního plynu ze dna Jadranu. Friends of the Earth Chorvatsko (Zelena akcija) naopak usilují o zachování neporušeného moře — jejich petici můžete podepsat na platformě change.org zde: http://chn.ge/1H6CI05.
 • Kanadský boreální les, jeden z posledních zbývajících pralesů na světě, je zdrojem obživy pro mnoho původních obyvatel a domovem nespočetného množství druhů živočichů a rostlin. Požádejte ředitele dřevařského koncernu Resolute Forest Products Richarda Garneaua, aby ukončil jeho destrukci. Více na www.greenpeace.org.
 • Nezisková iniciativa Slepice v nouzi si za svůj hlavní cíl stanovila pomoci slepicím z vajíčkových velkochovů. Chce, aby alespoň tu druhou část života (slepice se mohou dožít více než 10 let) prožily tam, kde uvidí slunce, trávu, žížaly a kde se budou moci popelit a běhat po zahradě. Více zde.
 • Nemalý, zato však šlechetný cíl si klade Koalice proti palmovému oleji, která chce zajistit komunikaci a koordinovaný postup na území České republiky a Slovenska při snaze o omezení spotřeby palmového oleje, informování spotřebitelů o alternativních výrobcích a společnostech, které palmový olej využívají, nebo se naopak jeho použití vzdaly. Více najdete tady.
 • Zachraňme stromy! — petice za lepší legislativní rámec ochrany dřevin rostoucích mimo les zde.
 • Petici S.O.S pro migranty v Evropě požadující lepší imigrační politiku Evropské unie můžete podepsat zde
 • Souhlas s tím, že by měli jaderné společnosti platit za škody na jejich reaktorech spůsobených nehodou ve Fukušimě, můžete vyjádřit zde
 • Pomoci prosazovat lidská práva tam, kde selhávají vlády, a vyzvat Evropskou unii k tomu, ať zasáhne a učiní přítrž diskriminaci, které dennodenně čelí Romové, můžete zde.
 • Pomozte podpisem petice zachránit místo výskytu kazašského irbise neboli levharta sněžného, jehož populace se odhaduje na maximálně 200 jedinců. Naleznete ji zde.
 • Můžete se též připojit k dopisu čínskému prezidentu Si Ťin-pchingovi, aby podnikl kroky k zamezení pašeráctví slonoviny do Číny. Jen loni bylo v Tanzanii ilegálně zabito na 10 000 slonů a k dovozu slonoviny do Číny se používají i diplomatické kanály. Viz https://www.rainforest-rescue.org.

Webová sekce Občanský kalendář vznikla v rámci projektu Systém dalšího vzdělávání v oblasti aktivního občanství (CZ.1.07/3.1.00/37.0075), spolufinancovaném Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

2 komentáře: “Petice”

 1. Ivan Datko, Praha 4 napsal:

  Dobry den,

  je nejak mozne zaslat odkaz na petici kterou bych chtel navrhnout na zarazeni do Vaseho seznamu ? Chtel bych tam doplnit petici za Bezpodminecni zakladni prijem : http://basicincome2013.eu/ubi/cs/

 2. Vít Kouřil, Brno napsal:

  Dobrý den, děkujeme za tip, petici zařadíme. Zdraví V.K.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Redakce Sedmé generace si vyhrazuje právo nejprve rozhodnout o schválení tohoto komentáře a jeho následném zveřejnění. Více v "Pravidlech pro komentáře" níže. Děkujeme za pochopení.

Pravidla pro komentáře: Redakce Sedmé generace si vyhrazuje právo smazat příspěvek, který nemá nic společného s tématem, obsahuje vulgarismy, rasistické a xenofobní vyjadřování či jiné urážky ostatních, obsahuje spam a komerční reklamu nebo je jinak nevhodný. Porušení pravidel může mít pro uživatele za následek dočasné nebo trvalé znemožnění vkládání dalších komentářů.

Upozornění: Publikovat články nebo jejich části, jakož i zveřejňovat fotografie a kresby z časopisu Sedmá generace nebo z jeho internetových stránek je možné pouze se souhlasem redakce.

Sedmá generace 2/2019 vyjde v 2. polovině dubna.